Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu?

Dowiedź się jak bezpłatnie sprawdzić czy Twoje odszkodowanie było zaniżone. Wyliczymy ile należy Ci się dodatkowego odszkodowania.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dbają o swoje interesy, dlatego bardzo często znacząco zaniżają kwotę odszkodowania.

Jako eksperci w pozyskiwaniu odszkodowań dla osób, które doznały szkód materialnych wskutek wypadku, jesteśmy w stanie oszacować kwotę, jaka Ci przysługuje i walczyć o Twoje prawa.Image

Bezpłatna analiza sprawy.
Naszym wynagrodzeniem jest ustalony procent TYLKO od wygranej sprawy!


Image

Od 19 lat skutecznie pomagamy odzyskać odszkodowania.
Ponad 20 biur w całym kraju.


Image

Masz szanse odzyskania odszkodowania nawet do 20 lat wstecz!Proste zasady

 • wszystkie sprawy załatwimy za Ciebie (nie musisz chodzić po policji i sądach!)
 • bezpłatna analiza sprawy
 • otrzymasz opiekę prawną
   

Prawnicy Kancelarii Lesty odzyskają:

 • odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu,
 • zwrot kosztów holowania pojazdu
 • zwrot kosztów naprawy pojazdu
 • wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy
 • zadośćuczynienie za krzywdę fizyczną i psychiczną
 • zwrot kosztów leczenia (w przypadku obrażeń ciała)
 • odszkodowanie za zniszczone przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. telefon, laptop)

 

tel. 512 496 601 sprawdź ile możesz otrzymać odszkodowania

Jesteśmy rodzinną firmą o ugruntowanej pozycji na rynku polskim jak i europejskim.

Nasz zespół składający się ze specjalistów z dziedziny prawa, finansów i medycyny będącym jednocześnie grupą przyjaciół i krewnych dbamy wspólnie o to aby każdy klient obsłużony był w sposób indywidulny z należytą starannością i uwagą, tak jak każdy z nas tego by sobie życzył.

Wieloletnie doświadczenie, staranny dobór partnerów oraz wypracowany model prowadzenia spraw pozwala uzyskiwać dla naszych klientów satysfakcjonujące efekty

Kompleksowa pomoc w odzyskaniu odszkodowania. Profesjonalna obsługa prawna, reprezentacja przed sądem karnym i cywilnym, a także asysta w procesie rekonwalescencji powoduje, że obdarza nas zaufaniem coraz więcej osób szukających wsparcia.

 

Kancelaria Lesta na rynku odszkodowań od 2006 roku.

 • pomagamy w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy
 • pomagamy w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych w przypadku utraty osoby bliskiej w skutek różnych wypadków
 • pomagamy w kontakcie z placówkami medycznymi
 • pomagamy w kontakcie z pracodawcą
 • pomagamy w tłumaczeniach prawno-medycznych
 • pozyskuje wszystkie niezbędne dokumenty z Policji i od innych podmiotów
 • analizuje sprawy, które jeszcze się toczą lub zostały zakończone (może uda się wywalczyć wyższe świadczenia)
 • weryfikuje wydane decyzje
 • reprezentuje klientów na Policji, w Prokuraturze i w Sądzie

Ponad 19 lat na rynku! Bezpłatna analiza!

Sprawdź ile możesz zyskać odszkodowania

Rodzaj szkody
Co już zrobiłeś/aś
Klauzula Informacyjna RODO
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lesta Expert sp z o.o. , której siedziba znajduje się
  w Opolu, ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole, tel. +48 775449201,
  +48 775461526, +48 796468774, fax +48 775432715,
  e-mail: info@kancelarialesta.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc,
  tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania
  i przedstawienia oferty dochodzenia roszczeń w ramach likwidacji szkód dla osób poszkodowanych w wypadkach.

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora / stronę trzecią:
 1. marketing produktów i usług własnych,
 2. windykacja i egzekucja należności.
 1. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych: osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, do których kierowane są roszczenia odszkodowawcze, świadkowie wypadków, ubezpieczyciele, organy ścigania, sądy, kancelarie prawne oraz inne podmioty właściwe lub uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jak również w okresie późniejszym, jeśli wymagać tego będą od administratora odrębne przepisy prawa albo zapisy umów, czy innych instrumentów prawnych obligatoryjnych dla administratora.
 2. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pani / Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie Pani / Pana danych osobowych:
 1. nie jest wymogiem ustawowym,
 2. jest  wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,
  w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie prawnej określonej w pkt 3 lit. b.

Podanie danych osobowych będących wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania, natomiast niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne, nie powoduje żadnych konsekwencji , a jedynie może utrudniać realizację ww. celu przetwarzania.

 1. Decyzje dotyczące Pani / Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani / Pana dane osobowe są profilowane.

Zasady profilowania. Profilowanie prowadzone jest wyłącznie dla kategoryzacji rodzajów (typów, tytułów) dochodzeń odszkodowawczych oraz w zakresie parametrów determinujących sposób prowadzenia postepowań odszkodowawczych.

Znaczenie i przewidywane konsekwencje profilowania. Profilowanie jest kluczowym i nieodzownym elementem wymaganym dla prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania. Profilowanie to nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.